Liešanský potok

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1950-4-1

Liešňanský potok od ústia do Hrona po pramene. Liešanský potok - 3-1950-4-1

Litava

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina, Levice

Rozloha: 35 ha

Číslo: 3-2000-4-1

Litava od ústia do rieky Krupinica po pramene. Litava - 3-2000-4-1

Lohyňa

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2020-4-1

Potok Lohyňa od ústia do Kocaňského potoka po pramene. Lohyňa - 3-2020-4-1

Ľubica

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2050-4-1

Potok Ľubica od ústia do rieky Slatina po pramene. Ľubica - 3-2050-4-1

Ľuborečský potok

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2070-4-1

Ľuborečský potok od ústia do VN Ľuboreč v obci Ľuboreč po pramene. Ľuborečský potok - 3-2070-4-1

Luftov

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-2090-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Tekovská Breznica. Luftov - 3-2090-1-1

Lukavica

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2100-4-1

Čiastkové povodie potoka Lukavica od ústia do rieky Hron po pramene s pravostranným prítokom Jasenica. Lukavica - 3-2100-4-1

Moštenický potok

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2320-4-1

Čiastkové povodie Moštenického potoka od ústia do Hrona po pramene vrátane Uhliarskeho potoka. Moštenický potok - 3-2320-4-1

Muráň č. 2

Organizácia: MO SRZ Jelšava

Okres: Revúca

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2360-4-1

Čiastkové povodie rieky Muráň od cestného mosta pri obci Gemerské Teplice po hať pri obci Mokrá Lúka, vrátane prítokov Suchý, Stredný, Mníšanský potok, Múrok, Jordán, Suchá, Lovnický potok. Muráň č. 2 - 3-2360-4-1

Neresnica

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2420-4-1

Potok Neresnica od ústia do Slatiny po pramene. Neresnica - 3-2420-4-1