VN Jelšava

Organizácia: MO SRZ Jelšava

Okres: Revúca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5140-1-1

Vodná plocha dvoch nádrží (odkaliskové nádrže) pri meste Jelšava. VN Jelšava - 3-5140-1-1

VN Kamenný Vrch - Krtíšok

Organizácia: VLM SR Pliešovce VO Lešť

Okres: Zvolen

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5160-1-1

Vodná plocha nádrže v južnej časti VO Lešť. VN Kamenný Vrch - Krtíšok - 3-5160-1-1

VN Kosihovce

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5190-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Kosihovce. VN Kosihovce - 3-5190-1-2

VN Krpáčovo

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-5220-1-1

Vodná plocha nádrže v oblasti rekreačného strediska Krpáčovo pri obci Horná Lehota. VN Krpáčovo - 3-5220-1-1

Dúbravský potok (dubnica)

Organizácia: MsO SRZ Dubnica n/V

Okres: Ilava

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0770-4-2

Dúbravský a Strošovský potok od ústia do Tovarského potoka po pramene. Dúbravský potok (dubnica) - 3-0770-4-2

Dúbravský potok (zvolen)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0780-4-1

Čiastkové povodie Dúbravského potoka od ústia do rieky Slatina pri obci Pstruša po pramene. Dúbravský potok (zvolen) - 3-0780-4-1

Furmanec

Organizácia: MO SRZ Tisovec

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-0790-4-1

Potok Furmanec od sútoku s potokom Rimava po pramene. Furmanec - 3-0790-4-1

Gortva

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0820-1-2

Potok Gortva od ústia do VN Petrovce po hrádzové teleso VN Tachty. Gortva - 3-0820-1-2

Havraník

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0910-4-1

Potok Havraník (Zlatno) od ústia do Hrona po pramene. Havraník - 3-0910-4-1

Hnusné

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0940-4-2

Potok Hnusné od ústia do Hrona po VN Tajch, od ústia do VN Tajch po VN Hnusno 1, od ústia do VN Hnusno 1 po VN Richtárovo, od ústia do VN Richtárovo po pramene s ľavostranným prítokom Suchý potok. Hnusné - 3-0940-4-2