Novobanský potok

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2540-4-1

Novobanský potok od ústia do Hrona po pramene vrátane prítokov. Novobanský potok - 3-2540-4-1

Obecný potok

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2550-4-1

Obecný potok od ústia do Hrona po pramene. Obecný potok - 3-2550-4-1

Odchovné kanály (podbrezová)

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2570-4-2

Vodná plocha odchovných kanálov medzi VN Hnusno a VN Richtárovo. Odchovné kanály (podbrezová) - 3-2570-4-2

OR Hrona (nová baňa)

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2610-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Hrona pri obci Tekovská Breznica. OR Hrona (nová baňa) - 3-2610-1-1

OR Istebné

Organizácia: MO SRZ Dolný Kubín

Okres: Dolný Kubín

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2620-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena rieky Oravy od závodu OFZ v Istebnom po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov. OR Istebné - 3-2620-1-1

OR Muráň

Organizácia: MO SRZ Jelšava

Okres: Revúca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-2650-1-2

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Lubeník. OR Muráň - 3-2650-1-2

OR Pod Rybou

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-2670-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena v meste Banská Bystrica - časť Uhlisko. OR Pod Rybou - 3-2670-1-1

Rybník Pri badínskej ceste

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-3500-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo.

Rybník Pusté pole

Organizácia: LESY OZ Beňuš

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3510-4-1

Vodná plocha rybníka pri horskom hoteli Pusté pole za obcou Červená Skala. Rybník Pusté pole - 3-3510-4-1

Rybník Štále

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3530-1-2

Vodná plocha rybníka nad VN Tajch v miestnej časti Štále. Rybník Štále - 3-3530-1-2