VN Sebechleby

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 11 ha

Číslo: 3-5710-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby (mimo CHRO vyznačenej tabuľami). VN Sebechleby - 3-5710-1-1

VN Sebechleby CHRO

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5720-1-3

Vodná plocha nádrže pri obci Sebechleby, úsek 50m od ústia Belujského potoka obojstranne. VN Sebechleby CHRO - 3-5720-1-3

VN Skalisko

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 8 ha

Číslo: 3-5740-1-1

Vodná plocha nádrže na toku Skalisko nad obcou Hriňová. VN Skalisko - 3-5740-1-1

VN Skálnik

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5750-4-1

Vodná plocha nádrže pri obci Vyšný Skálnik. VN Skálnik - 3-5750-4-1

VN Šiatorská Bukovinka

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5790-1-1

Vodná plocha nádrže na potoku Belina v obci Šiatorská Bukovinka. VN Šiatorská Bukovinka - 3-5790-1-1

VN Tachty

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 28 ha

Číslo: 3-5810-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Tachty. VN Tachty - 3-5810-1-2

VN Tajch (nová baňa)

Organizácia: MO SRZ Nová Baňa

Okres: Žarnovica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5830-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Nová Baňa - miestna časť Štále. VN Tajch (nová baňa) - 3-5830-1-1

VN Tajch (podbrezová)

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5820-1-2

Vodná plocha nádrže na potoku Hnusné pri obci Horná Lehota. VN Tajch (podbrezová) - 3-5820-1-2

VN Tomášovce

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 3-5860-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Tomášovce. VN Tomášovce - 3-5860-1-2

VN Tŕstie

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-5870-1-1

Vodná plocha nádrže na Mútňanskom potoku pod Suchým Vrchom pri osade Ortuty. VN Tŕstie - 3-5870-1-1