Klastavský potok

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica, Krupina

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-1540-4-1

Klastavský potok od ústia pravostranného bezmenného potoka pri obci Ladzany po pramene. Klastavský potok - 3-1540-4-1

Klenovská Rimava č. 1

Organizácia: MO SRZ Tisovec

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 6 ha

Číslo: 3-1550-4-1

Čiastkové povodie Klenovskej Rimavy od sútoku s Rimavou v Hnúšti po teleso hrádze vodárenskej nádrže Klenovec v Klenovci. Klenovská Rimava č. 1 - 3-1550-4-1

Klenovská Rimava č. 1 - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Tisovec

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1560-4-2

Potoky Klenovčok, Klenovská vlasočnica a Kudlov potok od ústia do Klenovskej Rimavy po pramene. Klenovská Rimava č. 1 - chovné potoky - 3-1560-4-2

Klenovská Rimava č. 2

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1570-4-2

Čiastkové povodie Klenovskej Rimavy a Čerešňový potok od ústia do VN Klenovec po pramene. Klenovská Rimava č. 2 - 3-1570-4-2

Kocanský potok

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1590-4-1

Kocanský potok od ústia do rieky Slatina po pramene. Kocanský potok - 3-1590-4-1

Komorovské rybníky

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1630-1-1

Vodná plocha dvoch rybníkov pri meste Banská Štiavnica. Komorovské rybníky - 3-1630-1-1

Kopanický rybník

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1640-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Kopanice. Kopanický rybník - 3-1640-1-1

Kostolný potok

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1690-4-2

Kostolný potok od ústia do Hrona v obci Nemecká časť Dubová po pramene. Kostolný potok - 3-1690-4-2

Kováčovský rybník

Organizácia: MsO TU VšLP Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1701-1-1

Vodná plocha nádrže na Kováčovskom potoku pri o. Kováčová. Kováčovský rybník - 3-1701-1-1

Ľupčica

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-2120-4-1

Čiastkové povodie Ľupčice od ústia do Hrona po pramene s ľavostrannými prítokmi - Bačúrovský potok; Podkonický potok; a pravostranným prítokom Banský potok. Ľupčica - 3-2120-4-1