VN Kurinec

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 18 ha

Číslo: 3-5260-1-1

Časť vodnej plochy nádrže na pravej strane od ústia potoka Ľukva po ústie potoka Danko do VN Kurinec a potokz Ľukva, Danko od ústia po pramene. VN Kurinec - 3-5260-1-1

VN Kurinec

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5270-1-3

Časť vodnej plochy nádrže na pravej strane od ústia potoka Ľukva po ústie potoka Danko do VN Kurinec a potokz Ľukva, Danko od ústia po pramene. VN Kurinec - 3-5270-1-3

VN Levkuška

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Revúca

Rozloha: 9 ha

Číslo: 3-5310-1-1

Vodná plocha nádrže Levkuška (Otročok) pri obci Levkuška. VN Levkuška - 3-5310-1-1

VN Lovčica

Organizácia: SRZ Žiar n. Hronom

Okres: Žiar N. Hronom

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5350-4-1

Vodná plocha nádrže Lovčica (Bejvoč) pri obci Lovčica - Trubín. VN Lovčica - 3-5350-4-1

VN Ľuboreč

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 66 ha

Číslo: 3-5360-1-1

Vodná plocha nádrže medzi obcami Ľuboreč a Závada. VN Ľuboreč - 3-5360-1-1

VN Málinec

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Poltár

Rozloha: 154 ha

Číslo: 3-5370-1-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 345,5 m.n.m. pri obci Málinec. VN Málinec - 3-5370-1-3

VN Martinová

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 15 ha

Číslo: 3-5380-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Martinová. VN Martinová - 3-5380-1-2

VN Motyčky

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5420-4-1

Vodná plocha nádrže v obci Motyčky pod kostolom. VN Motyčky - 3-5420-4-1

VN Mýtna

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 6 ha

Číslo: 3-5440-1-1

Vodná plocha nádrže nachádzajúca sa na Krivánskom potoku medzi obcami Píla a Mýtna. VN Mýtna - 3-5440-1-1

VN Očová

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5520-4-2

Vodná plocha dvoch nádrží na náhone z toku Hučava v obci Očová. VN Očová - 3-5520-4-2