Bystrica (ban. bystrica)

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 7 ha

Číslo: 3-0350-4-1

Potok Bystrica od ústia do rieky Hron po pramene, vrátane pravostranného prítoku Harmanec od ústia po pramene. Bystrica (ban. bystrica) - 3-0350-4-1

Bystrica (ban. bystrica) - prítoky

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0360-4-2

Pravostranné prítoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským; Košiarsky; Laskomer a ľavostranné prítoky Bystrice - potoky Banský; Sásovský od ústia po pramene. Bystrica (ban. bystrica) - prítoky - 3-0360-4-2

Štrkovisko Veľká nad Ipľom

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 14 ha

Číslo: 3-4260-1-1

Vodná plocha štrkoviska medzi obcami Veľká nad Ipľom a Panické Dravce. Štrkovisko Veľká nad Ipľom - 3-4260-1-1

Vepriansky potok

Organizácia: LESY OZ Hnúšťa

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4860-4-1

Vepriansky potok od ústia pri obci Čierny potok po pramene. Vepriansky potok - 3-4860-4-1

Veterník - Kremnica

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-4880-1-1

Vodná plocha v Kremnici za ulicou Veterník. Veterník - Kremnica - 3-4880-1-1

VN Badín

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-4890-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Badín. VN Badín - 3-4890-1-1

VN Banská Belá

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4900-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Banská Belá. VN Banská Belá - 3-4900-1-1

VN Bátka

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 8 ha

Číslo: 3-4910-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Bátka. VN Bátka - 3-4910-1-2

VN Chrámec

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 10 ha

Číslo: 3-4960-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Chrámec. VN Chrámec - 3-4960-1-2

VN Čekovce

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-4970-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Čekovce. VN Čekovce - 3-4970-1-2