Vagnár

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-4560-4-2

Potok Vagnár od ústia do Hrona po pramene. Vagnár - 3-4560-4-2

Rimava č. 5, 6 a 7 - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Tisovec

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-3300-4-2

Potoky Uhrinovský (Roveň), Likiersky, Zbojište (Hačavský), Blatný, Cirkevný, Ľadový, Rejkovský, Dolina, Strieborný, Kačkava, Slávča, Skalička a Losinec od ústia do Rimavy po pramene. Rimava č. 5, 6 a 7 - chovné potoky -...

Rimava č. 6 (Tisovská Rimava)

Organizácia: MO SRZ Tisovec

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3310-4-3

Čiastkové povodie Rimavy od cestného mosta v meste Tisovec - Hradová po most Starý mlyn v Tisovci. Rimava č. 6 (Tisovská Rimava) - 3-3310-4-3

Rimava č. 7

Organizácia: MO SRZ Tisovec

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3320-4-1

Čiastkové povodie rieky Rimava od mosta Starý mlyn v meste Tisovec po pramene. Rimava č. 7 - 3-3320-4-1

Rimavica

Organizácia: MO SRZ Kokava nad Rimavicou

Okres: Poltár, Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3330-4-1

Čiastkové povodie rieky Rimavice od ústia do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po pramene. Rimavica - 3-3330-4-1

Rimavica - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Kokava nad Rimavicou

Okres: Poltár, Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3340-4-2

Potoky Liešnica, Zálomka, Svarín, Dražná (Sinec), Chorepa a Hájsky od ústia do rieky Rimavica po pramene. Rimavica - chovné potoky - 3-3340-4-2

Rohozná

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3350-5-1

Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno - Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, Osikový, Varguľa a Lipianka od...

Rybník Lovnica

Organizácia: MO SRZ Jelšava

Okres: Revúca

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-3430-4-2

Vodná plocha dvoch rybníkov pri meste Jelšava. Rybník Lovnica - 3-3430-4-2

Rybník pod Blatami

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-3470-1-1

Vodná plocha rybníka pri obci Cerovo. Rybník pod Blatami - 3-3470-1-1

Kľak

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1530-4-1

Potok Kľak od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítoku Piľanský potok. Kľak - 3-1530-4-1