VN Revištské Podhradie

Organizácia: LESY OZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 24 ha

Číslo: 3-5660-1-1

Vodná plocha nádrže pod zrúcaninou Revištského hradu. VN Revištské Podhradie - 3-5660-1-1

VN Dobrá Niva

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 24 ha

Číslo: 3-5010-1-1

Vodná plocha nádrže na toku Kalný potok pri obci Dobrá Niva. VN Dobrá Niva - 3-5010-1-1

VN Môťová

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 58 ha

Číslo: 3-5410-1-1

Vodná plocha nádrže na toku Slatina pri meste Zvolen od hrádzového telesa po oceľovú lávku pre peších nad nádržou. VN Môťová - 3-5410-1-1

Hronské rameno Plavno

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5570-1-1

Vodná plocha ramena Hrona pri obci Šalková. Hronské rameno Plavno - 3-5570-1-1

OR Biotika

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-2600-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena Hrona pod cestným mostom za obcou Šalková smerom na Slovenskú Ľupču. OR Biotika - 3-2600-1-1

VN Hriňová

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Detva

Rozloha: 56 ha

Číslo: 3-5100-1-3

Vodná plocha vodárenskej nádrže od telesa hrádze po koniec vzdutia pri max. prevádzkovej hladine 565,2 m.n.m pri obci Hriňová. VN Hriňová - 3-5100-1-3

Štrkoviská Trebeľovce - Lazy

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4050-1-1

Vodné plochy štrkovísk ( 2 štrkoviská ) pri obci Trebeľovce - Lazy pri rieke Ipeľ. Štrkoviská Trebeľovce - Lazy - 3-4050-1-1

Štrkovisko Rapovce

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-4200-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Rapovce. Štrkovisko Rapovce - 3-4200-1-1

VN Veľké Dravce

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 29 ha

Číslo: 3-5950-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Veľké Dravce. VN Veľké Dravce - 3-5950-1-1

Rybník Zelené

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Poltár

Rozloha: 18 ha

Číslo: 3-3570-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Poltár - časť Zelené. Rybník Zelené - 3-3570-1-2