Gortva

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0820-1-2

Potok Gortva od ústia do VN Petrovce po hrádzové teleso VN Tachty. Gortva - 3-0820-1-2

Havraník

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0910-4-1

Potok Havraník (Zlatno) od ústia do Hrona po pramene. Havraník - 3-0910-4-1

Hnusné

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0940-4-2

Potok Hnusné od ústia do Hrona po VN Tajch, od ústia do VN Tajch po VN Hnusno 1, od ústia do VN Hnusno 1 po VN Richtárovo, od ústia do VN Richtárovo po pramene s ľavostranným prítokom Suchý potok. Hnusné - 3-0940-4-2

Hodrušský potok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0960-4-2

Hodrušský potok od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene vrátane prítokov, mimo Hodrušského jazera. Hodrušský potok - 3-0960-4-2

Horná Ždaňa

Organizácia: MO SRZ Žiar nad Hronom

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-0970-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Horná Ždaňa (pri družstve Horná Ždaňa). Horná Ždaňa - 3-0970-1-1

Hron č. 8 a 9 - chovné potoky

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1100-4-2

Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky p; Vlkanovský p; Rakytovský p; Kremnička I. + II., Udurná, Istebník a ľavostranné prítoky - Platina, Hronsecký p; Peťovský p; Môlčanský p; Malé Plavno, Plavno, Driekyňa od ústia po pramene....

Hron č. 9

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1110-6-1

Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín. Hron č. 9 - 3-1110-6-1

Hron č.10

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno, Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1120-6-1

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) pri obci Lučatín po ústie potoka Čachovo pri poľnohospodárskej škole pod Breznom. Hron č.10 - 3-1120-6-1

Hron č.11

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1130-6-1

Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Čachovo pod Breznom po hať nad obcou Bujakovo vrátane prítokov Lazná, Ježová, Zubra, Drábsko, Brezniansky, Kabátová. Hron č.11 - 3-1130-6-1

Hron č.12

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1140-4-1

Čiastkové povodie rieky Hron od hate nad obcou Bujakovo po most na železničnú stanicu Telgárt. Hron č.12 - 3-1140-4-1