VN Uhorské

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Poltár

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-5920-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Uhorské. VN Uhorské - 3-5920-1-1

VN Vajsov

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-5930-4-2

Vodná plocha piatich nádrží pri meste Krupina - Vajsov. VN Vajsov - 3-5930-4-2

VN Včelince

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-5940-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Včelince. VN Včelince - 3-5940-1-2

VN Voznica

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-5960-1-1

Vodná plocha nádrže v obci Voznica. VN Voznica - 3-5960-1-1

VN Závadka nad Hronom

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-5980-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Závadka nad Hronom. VN Závadka nad Hronom - 3-5980-1-1

VN Žibritov

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-6000-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Žibritov. VN Žibritov - 3-6000-1-1

Vyhniansky potok

Organizácia: MO SRZ Žarnovica

Okres: Žiar nad Hronom

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6090-4-1

Čiastkové povodie Vyhnianskeho potoka od ústia do rieky Hron v obci Bzenica po pramene. Vyhniansky potok - 3-6090-4-1

Vyvieranica

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6100-4-2

Potok Vyvieranica od ústia do Hrona v obci Medzibrod po vyvieračku. Vyvieranica - 3-6100-4-2

Zolná

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6170-4-1

Potok Zolná od ústia do Slatiny po pramene. Zolná - 3-6170-4-1

Ždiarny potok

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-6200-4-1

Potok Ždiarny od ústia do Hrona po pramene. Ždiarny potok - 3-6200-4-1