Turiec č.1 (tornaľa)

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Revúca

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-4520-1-1

Čiastkové povodie rieky Turiec od ústia do rieky Slaná po cestný most pri obci Sása. Turiec č.1 (tornaľa) - 3-4520-1-1

VN Krupina

Organizácia: MO SRZ Krupina

Okres: Krupina

Rozloha: 24 ha

Číslo: 3-5250-1-1

Vodná plocha nádrže na potoku Bebrava pri meste Krupina. VN Krupina - 3-5250-1-1

VN Ružiná

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Lučenec

Rozloha: 170 ha

Číslo: 3-5700-1-1

Vodná plocha nádrže (170 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na prítokoch pri obci Ružiná. Na pravom brehu VN v úseku od hrádzového telesa po koniec areálu prevádzkového objektu správcu VN, ktorý predstavuje dĺžku 420m a na ľavom...

VN Sklabiná

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 12 ha

Číslo: 3-5760-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Sklabiná. VN Sklabiná - 3-5760-1-1

VN Teplý Vrch

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 100 ha

Číslo: 3-5850-1-1

Vodná plocha nádrže (100 ha) od telesa hrádze po koniec vzdutia na potoku Blh pri obci Teplý Vrch. Zákaz lovu rýb na pláži pri RS Drieňok od 16.6. do 30.9. V CHA Hikóriový porast je zakázané: a) vjazd a státie s motor. vozidlom, motor....

Východný Turiec č. 1

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-6060-1-1

Čiastkové povodie rieky Východný Turiec od ústia do rieky Turiec po ústie potoka Priehybina, vrátane prítokov Drieňovský, Blatný, Rakýš. Východný Turiec č. 1 - 3-6060-1-1

Jaseniansky potok

Organizácia: MO SRZ Podbrezová

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1340-4-1

Jaseniansky potok od ústia do Hrona pri obci Predajná po pramene. Jaseniansky potok - 3-1340-4-1

Jazerá pri Banskej Štiavnici

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-1380-1-1

Vodná plocha jazier Červená studňa, Paradajské, Bančianske v okolí mesta Banská Štiavnica. Jazerá pri Banskej Štiavnici - 3-1380-1-1

Jazero Počúvadlianske

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 12 ha

Číslo: 3-1450-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Počúvadlo. Jazero Počúvadlianske - 3-1450-1-1

Jesenica

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica, Zvolen

Rozloha: 4 ha

Číslo: 3-1490-4-1

Potok Jesenica (Starý potok) od ústia do Hrona pri obci Hronská Breznica po pramene. Jesenica - 3-1490-4-1