Kúpna Baňa

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Poltár

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-1800-1-1

Vodná plocha jamy pri meste Poltár. Kúpna Baňa - 3-1800-1-1

Rimava č. 3

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3270-5-1

Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta pri Sídlisku Západ v meste Rimavská Sobota (pri budove Povodia Hrona) po cestný most v obci Hrachovo vrátane prítokov: Mihovec, Krásňanský, Čerenčiansky, Lužné, Vyvieračka....

Rimava č. 4

Organizácia: MsO SRZ Rimavská Sobota

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3280-4-1

Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta v obci Hrachovo po ústie Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa a prítok Kocižský potok. Rimava č. 4 - 3-3280-4-1

Rimava č. 5

Organizácia: MO SRZ Tisovec

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3290-4-1

Čiastkové povodie rieky Rimava od ústia Rimavice do rieky Rimava pri obci Rimavská Baňa po cestného mosta v meste Tisovec - Hradová. Rimava č. 5 - 3-3290-4-1

Sielnický potok

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3700-4-1

Sielnický potok od ústia do rieky Hron po pramene vrátane prítokov. Sielnický potok - 3-3700-4-1

Skalisko

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3710-4-1

Potok Skalisko od ústia do rieky Slatina v lokalite Slanec po pramene (mimo VN Skalisko). Skalisko - 3-3710-4-1

Slatina č. 2

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen, Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3750-4-1

Čiastkové povodie rieky Slatina od hate MVE v Pstruši pod Čiernym mostom po hrádzové teleso VN Hriňová. Slatina č. 2 - 3-3750-4-1

Slatina č. 3

Organizácia: SVP B. Štiavnica OZ B. Bystrica

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3760-4-2

Čiastkové povodie rieky Slatina od ústia do VN Hriňová po pramene a potoky Huková, Sučí, Trkotský od ústia po pramene. Slatina č. 3 - 3-3760-4-2

Sopotnica

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3830-4-1

Sopotnica od ústia do Hrona v obci Brusno po pramene. Sopotnica - 3-3830-4-1

Stará rieka č. 1

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3850-4-1

Potok Stará rieka od cestného mosta v obci Pôtor po hranice VO Lešť vrátane prítoku Koprovnica. Stará rieka č. 1 - 3-3850-4-1