VN Ľadovo

Organizácia: MsO SRZ Lučenec

Okres: Lučenec

Rozloha: 24 ha

Číslo: 3-5290-1-1

Vodná plocha nádrže na Tuhárskom potoku pri meste Lučenec. VN Ľadovo - 3-5290-1-1

Horný rybník Petrovec

Organizácia: LESY OZ Kriváň

Okres: Poltár

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-0980-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Kalinovo. Horný rybník Petrovec - 3-0980-1-2

Petríkovo

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2830-4-1

Potok Petríkovo od ústia do Hrona po pramene.

Plachtinský potok

Organizácia: MO SRZ Veľký Krtíš

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2870-4-1

Plachtinský potok od sútoku s potokom Krtíš vrátane prítokov po hranice VO Lešť - Bosáková jama.

Pokutský potok

Organizácia: LESY OZ Žarnovica

Okres: Žarnovica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-2900-4-1

Pokutský potok od ústia pri o. Hrabičov po pramene.

Hron č.12 a 13 - chovné potoky

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1150-4-2

Potoky Beňuška, Veľká Liesková, Hlboká, Levňuška, Maková, Voňacie, Rakyťanka, Čierny potok, Veľký potok, Oravcová, Hlboký, Heľpiansky, Krivuľa, Hučanské, Kopanický, Šumiacky, Dudlava, Krivý, Čeremka, Skalnistý, Hnilec, Brezinka,...

Hron č.13

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1160-4-2

Čiastkové povodie rieky Hron od mosta na železničnú stanicu Telgárt po pramene.

Hronec

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1170-4-1

Čiastkové povodie potoka Hronec (Klatná) od ústia do Hrona po pramene.

Hučava (zvolen)

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-1190-4-1

Potok Hučava od ústia do potoka Zolná po pramene vrátane prítokov.

Hutná

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 3 ha

Číslo: 3-1200-4-1

Potok Hutná ( Ľubietovka ) od ústia do rieky Hron po pramene a Vôdka od ústia po vodopád v Ľubietovej.