Stará Rieka č. 2

Organizácia: VLM SR Pliešovce VO Lešť

Okres: Zvolen

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3860-4-1

Potoky Stará Rieka a Koprovnica (Slatinka) od hranice vojenského obvodu Lešť po pramene. Stará Rieka č. 2 - 3-3860-4-1

Starohorský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-3880-4-1

Starohorský potok od sútoku s Bystrickým potokom po cestný most v obci Staré Hory. Starohorský potok č. 1 - 3-3880-4-1

Starohorský potok č. 2

Organizácia: LESY OZ Slovenská Ľupča

Okres: Banská Bystrica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3870-4-1

Starohorský potok od obci Staré Hory po teleso vodných nádrží Jelenec a Motyčky. Starohorský potok č. 2 - 3-3870-4-1

Stredný rybník Petrovec

Organizácia: LESY OZ Kriváň

Okres: Poltár

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-3900-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Kalinovo. Stredný rybník Petrovec - 3-3900-1-2

Detviansky potok

Organizácia: MsO SRZ Zvolen

Okres: Detva

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-0670-4-1

Detviansky potok od ústia do rieky Slatina v meste Detva po pramene vrátane prítokov. Detviansky potok - 3-0670-4-1

Dolný rybník Petrovec

Organizácia: LESY OZ Kriváň

Okres: Poltár

Rozloha: 2 ha

Číslo: 3-0710-1-2

Vodná plocha rybníka pri obci Kalinovo. Dolný rybník Petrovec - 3-0710-1-2

Strundžanický potok

Organizácia: MO SRZ Brezno

Okres: Brezno

Rozloha: 0 ha

Číslo: 3-3920-4-2

Strundžanický potok (Gindura) od ústia do Hrona po pramene. Strundžanický potok - 3-3920-4-2

Štiavnica č. 3 (ban. štiavnica)

Organizácia: MO SRZ Banská Štiavnica

Okres: Banská Štiavnica

Rozloha: 5 ha

Číslo: 3-3980-4-1

Čiastkové povodie Štiavnice od cestného mosta v obci Hontianske Nemce po pramene. Štiavnica č. 3 (ban. štiavnica) - 3-3980-4-1

Štrkovisko Abovce

Organizácia: MO SRZ Tornaľa

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 1 ha

Číslo: 3-4060-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Abovce. Štrkovisko Abovce - 3-4060-1-1

VN Glabušovce

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Veľký Krtíš

Rozloha: 14 ha

Číslo: 3-5040-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Glabušovce. VN Glabušovce - 3-5040-1-2