VN Malý Grébpark

Organizácia: MO SRZ Poprad

Okres: Poprad

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3570-1-1

Vodná plocha nádrže v meste Poprad. VN Malý Grébpark - 4-3570-1-1

VN Marhaň č. 1

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3580-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Marhaň. VN Marhaň č. 1 - 4-3580-1-2

VN Marhaň č. 2 a 3

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 4 ha

Číslo: 4-3590-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Marhaň. VN Marhaň č. 2 a 3 - 4-3590-1-1

VN Mlynčeky I., II.

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 7 ha

Číslo: 4-3600-1-2

Vodná plocha nádrží pri obci Mlynčeky. VN Mlynčeky I., II. - 4-3600-1-2

VN Mlynisko

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3610-1-1

Vodná plocha nádrže v meste Snina. VN Mlynisko - 4-3610-1-1

VN Nižný Lanec / Kanaš/

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 10 ha

Číslo: 4-3630-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Lanec. VN Nižný Lanec /Kanaš/ - 4-3630-1-1

VN Nižný Žipov

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3640-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nižný Žipov. VN Nižný Žipov - 4-3640-1-1

VN Nokle

Organizácia: MO SRZ Spišská Stará Ves

Okres: Kežmarok

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3650-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Stará Ves. VN Nokle - 4-3650-1-1

VN Nová Vieska

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 12 ha

Číslo: 4-3660-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nová Vieska. VN Nová Vieska - 4-3660-1-1

VN Nový Ruskov

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3670-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Nový Ruskov. VN Nový Ruskov - 4-3670-1-1