Kukovský potok

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1110-1-2

Kukovský potok od ústia pri obci Železník po pramene a Čepcovský potok od ústia po pramene. Kukovský potok - 4-1110-1-2

Laborec č. 1

Organizácia:

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1120-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené ramená Lykotex, Szűgoly, Drahňovský les a pri obciach Drahňov a Oborín. Laborec č. 1 - 4-1120-1-1

Laborec č. 2

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1130-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany. Laborec č. 2 - 4-1130-1-1

Laborec č. 3

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1140-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať predstavuje chráne- nú...

Laborec č. 4

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1150-1-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od obce Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce a potok Viľšava od ústia po pramene. Laborec č. 4 - 4-1150-1-1

Laborec č. 5

Organizácia: MO SRZ Medzilaborce

Okres: Medzilaborce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1160-4-1

Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia potoka Vydraňka v meste Medzilaborce po pramene. Laborec č. 5 - 4-1160-4-1

Latorica č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1180-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec. Latorica č. 1 - 4-1180-1-1

Latorica č. 2

Organizácia: MO SRZ Kráľovský Chlmec

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1190-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Laborca po osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru. Latorica č. 2 - 4-1190-1-1

Latorica č. 3

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1200-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23 rkm hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená Karacsonyka, Bitric, Berkeš, Hojgoš, Bufet, Popokmulató, Szakadék, Tehenszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka. Latorica č....

Latorica č. 4

Organizácia: MO SRZ Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1210-1-1

Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze / 23 rkm / po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Latorica č. 4 - 4-1210-1-1