Ondava č. 5

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1690-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi obcami Duplín a Stročín po obec Nižný Orlík. Ondava č. 5 - 4-1690-1-1

Ondavka č. 1

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1710-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri obci Kladzany po cestný most v strede obce Hudcovce. Ondavka č. 1 - 4-1710-1-1

OR Bohúňovo

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-1740-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena v obci Bohúňovo. OR Bohúňovo - 4-1740-1-1

Tisa

Organizácia: MO SRZ Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2800-1-1

Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Tisa - 4-2800-1-1

Topľa č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2810-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka. Topľa č. 1 - 4-2810-1-1

Topľa č. 2

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2820-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene. Topľa č. 2 - 4-2820-1-1

Topľa č. 3

Organizácia: MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2830-1-1

Čiastkové povodie rieky Tople od cestného mosta vo Vyšnom Žipove po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce. Topľa č. 3 - 4-2830-1-1

Topľa č. 4

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2840-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné. Topľa č. 4 - 4-2840-1-1

Trnávka č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2970-1-1

Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice. Trnávka č. 1 - 4-2970-1-1

VN Vyšná Rybnica

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3970-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Vyšná Rybnica. VN Vyšná Rybnica - 4-3970-1-1