VN Paňovce

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3690-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Paňovce. VN Paňovce - 4-3690-1-1

VN Parchovany

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3700-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Parchovany. VN Parchovany - 4-3700-1-1

VN Pozdišovce

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 8 ha

Číslo: 4-3710-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Pozdišovce. VN Pozdišovce - 4-3710-1-1

VN Rakovec

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Michalovce

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3720-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Rakovec nad Ondavou. VN Rakovec - 4-3720-1-2

VN Remeniny

Organizácia: MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3730-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Remeniny. VN Remeniny - 4-3730-1-1

Materialová jama Tehelňa

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-1460-1-1

Vodná plocha materialovej jamy pri meste Veľké Kapušany. Materialová jama Tehelňa - 4-1460-1-1

Materialová jama Tepláreň

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 10 ha

Číslo: 4-1470-1-1

Vodná plocha priemyselnej jamy v meste Košice. Materialová jama Tepláreň - 4-1470-1-1

Oľka č. 1

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1580-1-1

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po pramene. Oľka č. 1 - 4-1580-1-1

Ondava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1650-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Tople. Ondava č. 1 - 4-1650-1-1

Ondava č. 4

Organizácia: MO SRZ Stropkov

Okres: Stropkov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1680-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stročín a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene. Ondava č. 4 - 4-1680-1-1