Levočský potok č. 1

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1220-1-1

Levočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most v osade Levočské Lúky. Levočský potok č. 1 - 4-1220-1-1

Levočský potok č. 2

Organizácia: MO SRZ Levoča

Okres: Levoča

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1230-1-1

Levočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky po cestný most pri bitúnku v Levoči. Levočský potok č. 2 - 4-1230-1-1

Materialová jama Michalovce

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-1450-1-1

Vodná plocha materialovej jamy v časti mesta Michalovce - Stráňany. Materialová jama Michalovce - 4-1450-1-1

Materialová jama Tehelňa

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-1460-1-1

Vodná plocha materialovej jamy pri meste Veľké Kapušany. Materialová jama Tehelňa - 4-1460-1-1

Materialová jama Tepláreň

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 10 ha

Číslo: 4-1470-1-1

Vodná plocha priemyselnej jamy v meste Košice. Materialová jama Tepláreň - 4-1470-1-1

Myslavský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1500-1-1

Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice. Myslavský potok č. 1 - 4-1500-1-1

Odpadový kanál EVO Vojany

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-1550-1-1

Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody od ústia po MVE. Odpadový kanál EVO Vojany - 4-1550-1-1

Oľka č. 1

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1580-1-1

Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci Žalobín po ústie potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po pramene. Oľka č. 1 - 4-1580-1-1

Olšava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 11 ha

Číslo: 4-1610-1-1

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica. Olšava č. 1 - 4-1610-1-1

Ondava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1650-1-1

Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Tople. Ondava č. 1 - 4-1650-1-1