Štrkovisko Ľubotín

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-2710-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Ľubotín. Štrkovisko Ľubotín - 4-2710-1-1

Štrkovisko Orlov

Organizácia: MO SRZ Orlov

Okres: St. Ľubovňa

Rozloha: 15 ha

Číslo: 4-2720-1-1

Vodná plocha štrkoviska pri obci Orlov. Štrkovisko Orlov - 4-2720-1-1

Tisa

Organizácia: MO SRZ Čierna nad Tisou

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2800-1-1

Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko po štátne hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Tisa - 4-2800-1-1

Topľa č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2810-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka. Topľa č. 1 - 4-2810-1-1

Topľa č. 2

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2820-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri obci Sečovská Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene. Topľa č. 2 - 4-2820-1-1

Topľa č. 3

Organizácia: MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2830-1-1

Čiastkové povodie rieky Tople od cestného mosta vo Vyšnom Žipove po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce. Topľa č. 3 - 4-2830-1-1

Topľa č. 4

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2840-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné. Topľa č. 4 - 4-2840-1-1

Topľa č. 5a

Organizácia: MO SRZ Bardejov

Okres: Bardejov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2850-1-1

Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko pri obci Dubinné po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov. Topľa č. 5a - 4-2850-1-1

Torysa č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2890-1-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru. Torysa č. 1 - 4-2890-1-1

Torysa č. 2

Organizácia: MsO SRZ Prešov

Okres: Prešov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2900-1-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri obci Seniakovce po hať pri starom mlyne v obci Veľký Šariš. Torysa č. 2 - 4-2900-1-1