Duša

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0440-1-1

Potok Duša od ústia pri obci Raškovce po pramene. Duša - 4-0440-1-1

Hnilec č. 1

Organizácia: MO SRZ Gelnica

Okres: Gelnica

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0550-1-1

Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Hnilec č. 1 - 4-0550-1-1

Hornád č. 3

Organizácia: MO SRZ Krompachy

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0650-1-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce. Hornád č. 3 - 4-0650-1-1

Hornád č. 4

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0660-1-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod Spišskou Novou Vsou. Hornád č. 4 - 4-0660-1-1

Ida č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0750-1-1

Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida. Ida č. 1 - 4-0750-1-1

Jazero Farárova Jama

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-0820-1-1

Vodná plocha jazera pod obcou Silica. Jazero Farárova Jama - 4-0820-1-1

Jazero Izra

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-0830-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Slanec. Jazero Izra - 4-0830-1-1

Jazero Košice

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 30 ha

Číslo: 4-0840-1-1

Vodná plocha priemyselnej jamy - Jazero pri mestskej časti Sídliska Nad jazerom. Jazero Košice - 4-0840-1-1

Jazero Labaška

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-0850-1-1

Vodná plocha jazera pri meste Veľké Kapušany. Jazero Labaška - 4-0850-1-1

Jazero Ortov

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 15 ha

Číslo: 4-0860-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Čierne Pole a osade Ortov. Štátna prírodná rezervácia s 5 stupňom ochrany. Jazero Ortov - 4-0860-1-1