OR Zugó

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-1850-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri osade Ortov. OR Zugó - 4-1850-1-1

Radomka

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2060-1-1

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene. Radomka - 4-2060-1-1

Roňava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2120-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR - Maďarsko po ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice. Roňava č. 1 - 4-2120-1-1

Roňava č. 2

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2130-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice po pramene. Roňava č. 2 - 4-2130-1-1

Bodva č. 1

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0150-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny. Bodva č. 1 - 4-0150-1-1

Bodva č. 2

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0160-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov. Bodva č. 2 - 4-0160-1-1

Cirocha č. 1

Organizácia: MO SRZ Snina

Okres: Snina

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0260-1-1

Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné po teleso hrádze VN Starina. Cirocha č. 1 - 4-0260-1-1

Čierna voda

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0330-1-1

Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava. Čierna voda - 4-0330-1-1

Duša

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0440-1-1

Potok Duša od ústia pri obci Raškovce po pramene. Duša - 4-0440-1-1

Hornád č. 3

Organizácia: MO SRZ Krompachy

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0650-1-1

Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce. Hornád č. 3 - 4-0650-1-1