Štrkoviská Horenická Hôrka

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 13 ha

Číslo: 3-4030-1-1

Vodná plocha troch samostatných štrkovísk pri obci Horenická Hôrka. Štrkoviská Horenická Hôrka - 3-4030-1-1

Váh č.10 (H)

Organizácia: MO SRZ Púchov

Okres: Púchov

Rozloha: 160 ha

Číslo: 3-4580-2-1

Čiastkové povodie Váhu od hydrocentrály v Ladcoch po priehradné teleso VN Nosice vrátane troch štrkovísk pri obci Beluša-Hloža. V úseku od sútoku Váhu a Nosicko-Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso...

Bodrog č. 1a

Organizácia: MO SRZ Streda nad Bodrogom

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0140-1-1

Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR - Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad Bodrogom „Patova“ a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od...

VN Sečovce

Organizácia: MO SRZ Sečovce

Okres: Trebišov

Rozloha: 8 ha

Číslo: 4-3760-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Sečovce. VN Sečovce - 4-3760-1-1

Jazero Izra

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-0830-1-1

Vodná plocha jazera pri obci Slanec. Jazero Izra - 4-0830-1-1

Myslavský potok č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1500-1-1

Myslavský potok od ústia po cestný most VSŽ Košice. Myslavský potok č. 1 - 4-1500-1-1

Olšava č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 11 ha

Číslo: 4-1610-1-1

Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica. Olšava č. 1 - 4-1610-1-1

Sokoľanský potok

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-2400-1-1

Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene. Sokoľanský potok - 4-2400-1-1

Torysa č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2890-1-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri obci Nižná Hutka po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru. Torysa č. 1 - 4-2890-1-1

Štrkovisko Geča

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 250 ha

Číslo: 4-2670-1-1

Vodná plocha štrkovísk pri obci Geča. Štrkovisko Geča - 4-2670-1-1