Torysa č. 3

Organizácia: MO SRZ Sabinov

Okres: Sabinov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2910-1-1

Čiastkové povodie rieky Torysa od hate pri starom mlyne v obci Veľký Šariš po cestný most v meste Sabinov. Torysa č. 3 - 4-2910-1-1

Trnávka č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2970-1-1

Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po cestný most v obci Vojčice. Trnávka č. 1 - 4-2970-1-1

Trnávka č. 2

Organizácia: MO SRZ Sečovce

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2980-1-1

Čiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci Vojčice po pramene, Bačkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál. Trnávka č. 2 - 4-2980-1-1

Turňa č. 1

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2990-1-1

Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce po ústie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou. Turňa č. 1 - 4-2990-1-1

Uh č. 1

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3050-1-1

Čiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osade Krišovská Liesková. Uh č. 1 - 4-3050-1-1

Uh č. 2

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce,Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3060-1-1

Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená pri obci Bajany a Vysoká nad Uhom. Uh č. 2 - 4-3060-1-1

VN Bidovce

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3220-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Bidovce. VN Bidovce - 4-3220-1-1

VN Blatce / Lapoš/

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Sobrance

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3230-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Choňkovce. VN Blatce /Lapoš/ - 4-3230-1-1

VN Bokša I., II.

Organizácia: MO SRZ Stropkov

Okres: Stropkov

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-3240-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Bokša. VN Bokša I., II. - 4-3240-1-1

VN Brestov I., II.

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3250-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Brestov. VN Brestov I., II. - 4-3250-1-1