VN Pozdišovce

Organizácia: MO SRZ Michalovce

Okres: Michalovce

Rozloha: 8 ha

Číslo: 4-3710-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Pozdišovce. VN Pozdišovce - 4-3710-1-1

VN Rakovec

Organizácia: MO SRZ Vranov nad Topľou

Okres: Michalovce

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3720-1-2

Vodná plocha nádrže pri obci Rakovec nad Ondavou. VN Rakovec - 4-3720-1-2

VN Remeniny

Organizácia: MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-3730-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Remeniny. VN Remeniny - 4-3730-1-1

VN Ružín

Organizácia: RADA SRZ

Okres: Košice

Rozloha: 390 ha

Číslo: 4-3750-1-1

Vodná plocha nádrže od priehradného telesa po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu a potok Bystrá od ústia po pramene. VN Ružín - 4-3750-1-1

VN Sečovce

Organizácia: MO SRZ Sečovce

Okres: Trebišov

Rozloha: 8 ha

Číslo: 4-3760-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Sečovce. VN Sečovce - 4-3760-1-1

VN Seňa

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3770-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Seňa. VN Seňa - 4-3770-1-1

VN Slovenská Volová I,II,III

Organizácia: MsO SRZ Humenné

Okres: Humenné

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-3790-1-1

Vodná plocha nádrží pri obci Slovenská Volová. VN Slovenská Volová I,II,III - 4-3790-1-1

VN Spišská Belá

Organizácia: MO SRZ Spišská Belá

Okres: Kežmarok

Rozloha: 5 ha

Číslo: 4-3800-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Spišská Belá.

VN Starý Mlyn

Organizácia: MO SRZ Svit

Okres: Poprad

Rozloha: 4 ha

Číslo: 4-3820-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Štrba. VN Starý Mlyn - 4-3820-1-1

VN Stropkov

Organizácia: MO SRZ Stropkov

Okres: Stropkov

Rozloha: 6 ha

Číslo: 4-3840-1-1

Vodná plocha nádrže v meste Stropkov. VN Stropkov - 4-3840-1-1