VN Vyšný Orlík

Organizácia: MO SRZ Svidník

Okres: Svidník

Rozloha: 4 ha

Číslo: 4-3980-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Vyšný Orlík. VN Vyšný Orlík - 4-3980-1-1

VN Za Hurou č. 2

Organizácia: MO SRZ Spišská Nová Ves

Okres: Spišská Nová Ves

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-4000-1-1

Vodná plocha nádrže pri meste Spišské Vlachy. VN Za Hurou č. 2 - 4-4000-1-1

VN Žakovce

Organizácia: MO SRZ Kežmarok

Okres: Kežmarok

Rozloha: 23 ha

Číslo: 4-4060-1-1

Vodná plocha nádrže pri obci Žakovce. VN Žakovce - 4-4060-1-1

Ida č. 1

Organizácia: MsO SRZ Košice

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-0750-1-1

Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida. Ida č. 1 - 4-0750-1-1

Jazero Farárova Jama

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-0820-1-1

Vodná plocha jazera pod obcou Silica. Jazero Farárova Jama - 4-0820-1-1

Jazero Labaška

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-0850-1-1

Vodná plocha jazera pri meste Veľké Kapušany. Jazero Labaška - 4-0850-1-1

Trnávka č. 2

Organizácia: MO SRZ Sečovce

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2980-1-1

Čiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci Vojčice po pramene, Bačkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál. Trnávka č. 2 - 4-2980-1-1

Turňa č. 1

Organizácia: MO SRZ Moldava nad Bodvou

Okres: Košice

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2990-1-1

Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci Hosťovce po ústie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou. Turňa č. 1 - 4-2990-1-1

Uh č. 1

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3050-1-1

Čiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci Drahňov po cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osade Krišovská Liesková. Uh č. 1 - 4-3050-1-1

Uh č. 2

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce,Sobrance

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-3060-1-1

Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená pri obci Bajany a Vysoká nad Uhom. Uh č. 2 - 4-3060-1-1