OR Mitro

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 3 ha

Číslo: 4-1800-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Ptrukša. OR Mitro - 4-1800-1-1

OR Oborín - Kucany

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 4 ha

Číslo: 4-1810-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri obciach Oborín a Kucany. MO SRZ Veľké Kapušany, Michalovce, kaprový, rybársky, revír

OR Rožňavské

Organizácia: MO SRZ Rožňava

Okres: Rožňava

Rozloha: 1 ha

Číslo: 4-1820-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri meste Rožňava. OR Rožňavské - 4-1820-1-1

OR Veľké Raškovce

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-1830-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Veľké Raškovce. OR Veľké Raškovce - 4-1830-1-1

OR Vyšný Žipov

Organizácia: MO SRZ Hanušovce nad Topľou

Okres: Vranov nad Topľou

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-1840-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri obci Vyšný Žipov. OR Vyšný Žipov - 4-1840-1-1

OR Zugó

Organizácia: MO SRZ Veľké Kapušany

Okres: Michalovce

Rozloha: 2 ha

Číslo: 4-1850-1-1

Vodná plocha odstaveného ramena pri osade Ortov. OR Zugó - 4-1850-1-1

Radomka

Organizácia: MO SRZ Giraltovce

Okres: Svidník

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2060-1-1

Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský, Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene. Radomka - 4-2060-1-1

Roňava č. 1

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2120-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR - Maďarsko po ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice. Roňava č. 1 - 4-2120-1-1

Roňava č. 2

Organizácia: MO SRZ Trebišov

Okres: Trebišov

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2130-1-1

Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického potoka pri obci Kuzmice po pramene. Roňava č. 2 - 4-2130-1-1

Rybník Stránska

Organizácia: LESY OZ Revúca

Okres: Rimavská Sobota

Rozloha: 0 ha

Číslo: 4-2200-1-1

Vodná plocha rybníka pri poľovníckej chatke v bažantnici Stránska. Rybník Stránska - 4-2200-1-1